Do Scoileanna

Iarratais ar Acmhainní

Treoirlínte an NCSE maidir le leithdháiltí 2018/2019

Eolas agus Treoirlínte do scoileanna maidir le hIarratais ar Acmhainní do Dhaltaí ag a bhfuil Riachtanais Oideachais Speisialta a phróiseáil.

Treoirlínte Náisiúnta um Oideachas Speisialta do Scoileanna 2018/2019

Tabhair faoi deara le do thoil, gur chóir gach foirm a sheoladh chuig an SENO. Chun teacht ar SENO do cheantair cliceáil anseo.

Foirmeacha Iarratais do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna

Foirm 1 Iarratas chuig NCSE ar Theacht ar Thacaíocht SNA
Foirm 2 Iarratas ar Iompar Scoile
Foirm 3  Iarratas ar Theicneolaíocht Chúnta
Foirm 4 Achoimre Scoile ar Riachtanais Chúraim a dTacaítear leo faoi Láthair
Foirm 5 Deimhniú Lucht Fágála Scoile
Foirm 6 Deimhniú Tinreamh Scoláirí
Foirm 7 Fógra chuig an NCSE maidir le Clárú i Scoil Speisialta/Rang Speisialta
Foirm BCN1  le comhlánú ag an scoil más iad riachtanais chúraim iompair príomhchúis leis an iarratas ar SNA
Mearthreoir thagartha do Riachtanais Chúraim

Foirmeacha Iarratais – do dhalta 18 mbliain d’aois agus os a chionn

Foirm 1A– Iarratas chuig NCSE ar Theacht ar Thacaíocht SNA
Foirm 2A Iarratas ar Iompar Scoile
Foirm 3A Iarratas ar Theicneolaíocht Chúnta